In temeiul prevederilor art. 467 alin. (8) din O.U.G. nr.  57/2019 privind Codul Administrativ, coroborate cu prevederile art. 39 alin.(2) din H.G. nr 611/2008 se organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea urmatoarelor functii publice de executie vacante din aparatul de specialitate al primarului comunei Tatarastii de Sus, judetul Teleorman:

  1. INSPECTOR, CLASA I, DEBUTANT - compartimentul REGISTRU AGRICOL CADASTRU SI URBANISM;
  2. REFERENT, CLASA III, ASISTENT - compartimentul CONTABILITATE.
  • Mai multe detalii privind probele pentru concurs, conditiile de desfasurare a concursului si conditiile de ocupare in fisierul Anunt concurs.pdf
  • Bibliografia pentru ocuparea celor doua functii este detaliata in fisierul Bibliografie.pdf
  • Informatii privind dosarul de concurs in fisierul Dosarul de concurs.pdf
  • Detalierea fiselor de post pentru cele doua functii: Fise post.pdf
  • Puteti gasi formularul de inscriere atasat: Formular inscriere.pdf