Despre noi

Comuna Tătărăştii de Sus este o unitate teritorial-administrativă, din România, Regiunea Sud-Muntenia, situată în partea de nord a judeţului Teleorman.
Este mărginită în NORD de judeţul Argeş, în SUD-EST de comuna Tătărăştii de Jos iar în VEST de comunele Siliştea Gumeşti şi Ciolăneşti.
Din punct de vedere administrativ comuna Tătărăştii de Sus este divizată în trei componente administrativ-teritoriale: